Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
macis
9006 021f 500
Playing the Glass Armonica
Reposted fromvisualization visualization
macis
9104 8030
by Raczkowski  
Reposted fromtelewizja telewizja
macis
9116 25f1 500
by Raczkowski
Reposted fromtelewizja telewizja
macis
9075 504e
POCKY <3!
Reposted frommizuumi mizuumi
macis
9120 60c9 500
by Raczkowski
Reposted fromtelewizja telewizja
macis
-Chcesz się skończyć, Grzegorz? 
- Możesz to nazwać, jak chcesz. Nazwa jest w tym wypadku obojętna. Żadna metafora nie zagra. Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— hłasko, ósmy dzień tygodnia
Reposted frometa eta
macis
9239 76b9
by Raczkowski
Reposted fromtelewizja telewizja
macis
9267 edfa 500
Cory Edo built Linden Estate Services
Reposted fromvisualization visualization

Peja - Pozwol mi zyc

Reposted fromkejtowa kejtowa
macis
0715 4bc4
czy Peja to liczy?
Reposted fromtomash tomash
macis
Już się nie boję, nic mnie czeka
— Peja
Reposted fromivka ivka
macis
hemp gru z targetem.
Reposted fromdziwnepapierosy dziwnepapierosy
macis
Dzieciaku zabawny jesteś :) nie dorosłeś jeszcze do dyskusji ze mną i nigdy to się nie stanie ciągle będziesz infantymny , a ci twoim idole z hemp gru?
Forum - O Muzyce Rap i Hip-Hop - Rap Graffiti Breakdance Hip-Hop.pl
Reposted frompankot pankot
macis
`Jednoosobowa armia w każdym zawarta
Nie raz by to zrozumieć musisz dotknąć bagna`


`Takie realia, to jest miejski szlak
Diament to niezależność, szacunek to skarb`


`Stawiam na jedność, lojalność, braterstwo
Ze mną ,Sami swoi my idziemy po zwycięstwo`


`Bo gdy jest ciężko ktoś podaje dłoń
Pomaga wstać, a nie celuje w skroń`


`Prowadzi nas rozwaga, każdy dzień jest szkołą życia
Nie jest źle choć mamy jeszcze wiele do zdobycia`

— Hemp Gru - "W Hemp Armii"
Reposted fromLetkiBzik LetkiBzik
Play fullscreen
Hemp Gru - 63 dni chwały (official diil.tv)
Reposted frompuszczyk puszczyk
macis
9367 141d
Reposted fromzycieitd zycieitd
macis
9379 717f
Reposted fromdzizas dzizas
macis

igor ondruš

painter
Reposted fromsfinnie sfinnie
macis
nie pije bo zbieram na:
Reposted fromthinkpositive thinkpositive
macis
Reposted fromsandraranja sandraranja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl